Informacje, zakupy - proszę dzwonić: 605 910 777; 605 940 500 lub mail: kontakt@sbichemia.pl; pracujemy: 8.00:18.00

Ochrona Danych Osobowych

Sklep jest administratorem danych osobowych klienta i odpowiada za ich właściwe przechowywanie.
Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie danych osobowych.
SBI Sklep On-Line  zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzysta je wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia.
Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie.
Klient rejestrując się na stronie https://sbichemia.pl może wyrazić  zgodę na otrzymywanie informacji mailowych zawierających ofertę Sklepu.

Sklep nie nadużywa życzliwości i cierpliwości Klienta i nie „bombarduje Go" codziennymi mailami. :)

Szyfrowanie SSL

Z przyjemnością informujemy, że Sklep zabezpieczony jest certyfikatem SSL - narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Szyfrowany jest cały proces zakupowy klienta począwszy od "koszyka" przez formularz zamówienia po ewentualną płatność drogą elektroniczną. Obszary zabezpieczone certyfikatem oznaczone są charakterystyczną kłódką umiejscowioną w pasku adresu strony.

Prywatne dane są szyfrowane i zabezpieczone protokołem SSL